آیین حنابندان در ایران باستان

آیین حنابندان پدیدهای فرهنگی و اجتماعی است که از گذشته تاکنون در ایران اهمیت دارد. آیینها و مناسک سرشار از نمادها و نشانهها هستند و د ر اساس، رمزی، نمادین و هنری تلقی میشوند. در این خصوص هر عمل آیینی به مثابه جلوهای از اندیشه های بنیادین انسان است که در قالب رمز، آشکارکننده جوهرههای پنهان اوست. حرکات موزون، موسیقی، ضر بآهنگ و ریتم، آداب و قواعد پوشش و برخی خوراک یها از ارکان اجتناب ناپذیر مناسک و آیین ها هستند. آیینها بهترین انگیزه برای برپایی اجتماعات انسانی هستند و از ای نرو، مشارکت مردمی را در پی دارند. آداب و مناسک – که تقویت حس معنوی مهم ترین هدف آن هاست – عرصهای عمومی برای ایجاد
وحدت و همدلی هستند، نشانه های قدیم و جدید را با هم در دل خود دارند، کهنگی ناپذیرند و تجلی دوباره زندگی به شمار میروند. آیینها به طور معمول با توجه
به شکل برگزاری و محتوایشان نیازمند مکانی خاص برای برگزاری هستند. در فرهنگ مردم ایران حنا یکی از گیاهان بسیار مقدس شمرده می شود. آنچه موجب شده به این گیاه توجه شود، ارزش مذهبی آن است و بنابر گفته برخی از محققان، تمام گیاهانی که امروزه کشت میشوند، در گذشته گیاهان مقدس تلقی می شود

دختر و پسر جوان، گروه مجردان را ترک میکنند و از آن پس جزئی از گروه سالاری هایی خانوادهها میشوند. هر ازدواجی با فشار و خطری همراه است و بحرانی را به سرعت تسریع میکند، از این رو، با آیین گذار اجرا می شود

شناسایی فرهنگ ها در تمام ابعاد و جنبه های آن (مانند زبانها، دانش های بومی، هنرها، ادبیات شفاهی، ارز شها و نمادها و … )، تنوعات قومی در اشکال متعدد زیستی (سنتی و مدرن)، دغدغه های انسان ها با ورود تکنولوژی، جلوگیری از دگرگونی شیوه های زندگی با توجه به ارزش ها، حفظ، آگاهی و تعمق ویژگ یهای قومی پیشینیان و در کنار آن زیبایی های افزون ارزش ها، بیش از پیش در مراسم و آیین ها نمود مییابد. از سویی دیگر، مطالعه رفتار اجتماعی، آداب و رسوم و عقاید، بینش همبستگی و همیاری اجتماعی، با نامهای مختلف، اما با ضوابط و مناسک مشخص در تمام نقاط ایران، هویت فرهنگی و اجتماعی اقوام را به گونهای خاص در طول زمان در پی داشته است؛ تا بدانجا که انجام آداب و رسوم هر جامعهای برای افراد آن به صورت عادت در آمده است و خرسندی خود را در گروِ انجام دادن آن ها میدانند و برای کسانی که از این آیین ها سرپیچی کنند، براساس میزان عمومیت و اهمیت آن ها بازدارند ههایی درنظر می گیرند. ازاین رو، معاشرت افراد جامعهای با جامعه دیگر- که آداب و رسوم متفاوتی دارند- با دشواری صورت میگیرد و در برخی موارد مشکلاتی را ب هوجود می آورد

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *