• ردیف
 • ۱
 • ۲
 • ۳
 • ۴
 • ۵
 • ۶
 • ۷
 • ۸
 • ۹
 • ۱۰
 • ۱۱
 • ۱۲
 • شرح خدمات صحافی+ هزینه ارسال رایگان
 • صحافی پایان نــامه ارشد
 • صحافی پایان نامه کارشناسی
 • صحافی دفاتر مدارس
 • زرکوب جداگانه اوراق دانشگاهی
 • صحافی دوره های روزنامه (صحافی سالیانه)
 • صحافی عطف ته گرد کتاب
 • صحافی لوح تقدیر و منو رستوران
 • منو کافی شاپ قطع وزیری کوچک
 • طلاکوب روی تقویم و سررسید
 • طلاکوب کارت عروسی و مراسمات
 • تولید جلد خام تعداد/جزئی
 • تعمیر کتب قدیمی
 • قیمت ( تومان)+ ارسال رایگان
 • تک جلد ۱۲۰۰۰ و چند جلد ۸۰۰۰
 • تک جلد ۸۰۰۰ و چند جلد ۷۰۰۰
 • تک جلد۹۰۰۰ چند جلد ۷۰۰۰
 • حروفچینی هر طرف ۳۰۰۰
 • تک جلد ۴۰۰۰۰ و چند جلد ۳۵۰۰۰
 • تک جلد ۱۲۰۰۰ و چند جلد ۸۰۰۰
 • تک جلد ۱۰۰۰۰و چند جلد۸۰۰۰ با طلاکوب
 • تک جلد ۸۰۰۰ و چند جلد ۶۰۰۰ با طلاکوب
 • بدون هزینه کلیشه هر ضرب ۲۵۰
 • بدون هزینه کلیشه هر ضرب ۲۵۰
 • زیر ۱۰۰ جلد ۴۰۰۰ بالای ۱۰۰ جلد ۳۵۰۰
 • توافقی بسته به وضعیت کتاب