شعر فانتزی برای کارت عروسی

شعرهای زیبا و فانتزی برای متن کارت عروسی ارائه شده توسط فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه :

بار سفر بسته ایم به قصد دریای همدلی در پگاه آغازین این سفر همراهما باشید

می خواهمی مهربانی را بیاموزیم    موسم نیــلوفران مـــــا شـــما را می خـــواند

زندگی رسم خوشنایندی است ما گره خواهیم زد   دلها را با عشق  زندگی را با مهر   ما به یک آینه یک بستگی پاک قناعت داریم مقدمتان را گرامی میداریم

به سنت عشق گردهم می آئیم انجا که دوست داشتن تنها کلام زندگی است

خانه ای ساخته ایم با گل یاس سپید در فراسوی بهار ، ما ترا می خواهیم تا به لطف قدمت این دل کوچک ما گلی به دامن بشود

 

تنظیم و گرد آوری فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

شعر جدید برای کارت عروسی

شعر داخل کارت عروسی اگر چه در ظاهر نکته ای قابل اغماز است ولی در باطن دارای اهمیت فراوانی چه از نظر محتوایی و چه از نظر معنایی دارد بدین صورت که می تواند به تنهای مفهوم کلی کارت عروسی را برای مخاطب بیان نموده و در به ثمر رسیدن مفهوم کلیت کارت عروسی نقش بسزایی دارد.در ذیل چند نمونه ای از اشعار مورد استفاده در کارت دعوت عروسی را برایتان قرار داده ایم که به صورت چند بخش ارائه می شود :

شعر جدید برای کارت عروسی

بهای عشق چیست ، بجز عشق بهم رسیدن یعنی آغاز با هم ماندن یعنی زندگی زندگی با عشق یعنی کامیابی

در انتظاریم با گل وجود خود محفل آرای سرورو ما باشید

ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما
هر گر نمیزد آنکه که دلش زنده شده به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چه زیباست ترنم آوزا سوته دلان غمگسال چه زیباست نوای نی دلدادگان  خوش آمدتان گوئیم به میعادگاه دوباره وجودمان

به میعادگاه دوباره طپش قلبمان ، آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگیست

شعر برای کارت عروسی ( بخش اول)

شعر در محتوای کلی کارت عروسی بسیار حائز اهمیت است به شکلی اگر ما شعری متناسب با سرتیتر متن کارت عروسی و همچنین موضوع کلی کارت عروسی انتخاب نکنیم اگر هر چند کارت عروسی دارای کیفیت و زیبایی خوبی باشد و در ظاهر رضایت مخاطب را به دست آورد ولی با باز کردن آن مخاطب نمی تواند تمام آنچه را که از یک کارت عروسی خوب انتظار داشته برایش برآورده شود .در ذیل به صورت بخش های مختلف تعدادی شعر متناسب با کارت عروسی را برای شما ارائه نموده ایم امیدواریم مقبول طبع واقع شود :

شعر برای کارت عروسی ( بخش اول)

الهه عشق به انسانها آموخت که عاشقانه زندکی کنند و با پیوند همیشه پایداری که سوگندش را در قلبهایمان جاودانه کرده اند ، به هم درآمیزند و یکی شوند چه شادمانه است تکرار فراد گونه این سوگند

به سنت عشق گردهم می آئیم آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگی است
از صدا ســـخن عشق ندیدم خوشتر یادگــــاری که در این گنبــــد دوار بمانــــــد

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش پایانی)

در آخر اینگونه میتوان نتیجه گرفت که لزوم به کار گیری سرتیتر مناسب و هماهنگ با متن نه تنها بر زیبایی متن می افزاید بلکه در کلیت متن هم یک هماهنگی و یکدستی و زیبایی ادبیاتی ایجاد می کند که مخاطب را نسبت به حضور در مراسم و مورد توجه قرار دادن آن ترغیب می کند :

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش پایانی)

به نام حضرت عشق
به نام آنکه هستی جان از او یافت
به نام مهر افزون
به نام خالق گل و عشق
به نام تو آغاز می کنیم
یارب  مددی
با نام وخاطره انگیزه دلها
به نام محبت آفرین
به نام عشق آفرین دلها
به نام خالق آدم و حوا
به نام هستی بخش جهان آرا
به نام آفریدگار هنر عشق
به نام هستی آفرین جهان بخش
به نام ایزد مننان

تنظیم و گرد آوری : فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

متن سرتیتر کارت عروسی ( بخش سوم )

همانطور که در مطالب قبلی هم اشاره شد اهمیت سرتیتر متن کارت عروسی کمتر از شعر و محتوای درونی کارت عروسی نیست زیرا وجود همخوانی متن سرتیتر با شعر یکی از اهم های جدایی ناپذیز از آن است :

متن سرتیتر کارت عروسی ( بخش سوم )

بنام دلدار دلارام
هوالمعشوق
بنام صاحب دل
بنام هستی بخش زیبائیها
به نام او که مبدا کلام است
بنام عشق
یا علی مددی
هوالمحبوب
به نام امیر عشق
به نام خالق من و تو
به نام الهه عشق
با یاد عشق
با یاد او
به نامش ودر پناهش
بنام خالق مهربان
و ما آغاز می کنیم به نام او
به نام یگانه ایزد هستی
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
بانام و یاد خدا

 

تنظیم و گرد آوری: فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش دوم)

در اهمیت سرتیتر متن کارت عروسی می توان به این نکته اذعان کرد که تناسب ادبیاتی موجود در متن از جمله نحوه ترکیب بندی شعر و جملات اختیاری توسط مخاطب در صورت تضاد با وزن و همخوانی با سرتیتر دچار مشکل شده و مخاطب را در خوانایی دچار مشکل می کند در ذیل بخش دوم سرتیتر متن کارت عروسی را به حضورتان تقدیم می داریم :

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش دوم)

بنام پروردگار عشق
بنام پروردگار همای سعادت
بیاری یزدان مهر آفرین
بنام آفریدگار مهربان
بیاری ایزدیکتا
در پرتو مهر یزدان پاک
بنام پیوند دهنده قلبها
بنام خداوند مهر آفرین
به لطف پروردگار
با تائیدان خداوند متعال
در پرتو مهر یزدان
با یاد خالق عشق به نام آنکه یادش به دل آرام می بخشد
با یاد پروردگار
بنام مهر آفرین مهر گستر
به نام ساقی عشق
بخواست خداوند بزرگ
بنام خالقمون
به نام نامی عشق
یا حق
بنام کعبه عشق

تنظیم و گردآوری : فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

متن دعوت پشت کارت عروسی

کارت عروسی از دیر با ز تا کنون از جنبه طراحی و اصالت در آن شاهد افت و خیزهایی فراوانی بوده است که می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد : بخش اول شامل بخش طراحی کارت دعوت عروسی و بخش دوم شامل قسمت چاپ کارت دعوت عروسی می باشد که در قسمت اول طراحی کارت عروسی در گذشته نیز قسمتی در پشت کارت دعوت به صورت یک کادر سفید قرار داشت که مخصوص نگارش متن دعوت پشت کارت عروسی بود و آن به این شکل بود که در این قسمت نام مدعوین مراسم عروسی و یا هر مراسم دعوت دیگری نوشته می شد و مدعوین بر اساس آن دسته بندی شده و برای آنها کارت دعوت فرستاده می شد .

کارت عروس سفید طرح تابان

متن دعوت پشت کارت عروسی

از این رو وجود این قسمت در کارت عروسی چه در طراحی های قدیم و چه در طراحی های جدید و امروزی بسیار حائز اهمیت است و در صورتی که وجود نداشته باشد عملاً محتوای کارت عروسی بی معنا خواهد بود و کارت دعوتی که در آن قسمتی برای نگارش متن دعوت پشت کارت عروسی وجود نداشته باشد عملاً کارایی ندارد اما در کارت عروسی های جدید این قسمت شکل امروزی و تری به خود گرفته است به شکلی که در پشت تمام کارت دعوت ها یک کادر طراحی شده بر گرفته از طراحی داخلی کارت عروسی است که برای نگارش متن دعوت پشت کارت عروسی می باشد و در برخی دیگر از کارت ها از کارتی به شکل کارت ویزیت بسیار کوچک توسط یک بند به کارت آویزان شده که در آن به اختصار می توان نام مدعوین را نوشته بهرحال قسمتی در کارت دعوت به منظور نگارش نام مدعوین مراسم چه در گذشته و چه در حال امری اجتناب نام پذیر و حال آنکه کم وکیف آن بسته به زمان خود دچار تغییراتی در شکل و فرم شده است ولی در کل موجودیت خود را به لحاظ اهمیت آن حفظ کرده و جزئی جدایی ناپذیر از کارت عروسی است .

از نمونه های متن های آماده برای درج در پشت کارت عروسی می توان به مثال های زیر اشاره کرد :
جناب آقای ……… و خانواده محترم
خانواده محترم ……………….
آقای ………………….به همراه دوشیزه
حضور محترم خانواده…………………

 

تنظیم و گرد آوری : فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش اول)

سرتیتر کارت عروسی در متن کارت عروسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است آنچنانی که اگر به درستی انتخاب نشود باعث از بین رفتن هم خوانی شعر و متن با هم می شود پست لازم است در انتخاب آن کمال دقت به عمل آید در ذیل تعدادی نمونه های سرتیتر متن کارت عروسی را که در چند بخش آورده شده است که بخش اول آن را به حضورتان تقدیم می نمائیم :

سرتیتر کارت عروسی

به نام یگانه ایزد هستی
یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد
به نام و یاد خدا
به نام حضرت عشق
بنامه آنکه میثاق را آفرید
بنام نخلبند باغ هستی
بنام هستی هستا
بنام خالق محبت ها
به نام خالق عشق و محبت
در ظل توجهان حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه
بنام یگانه مهربان
بیادش و بیاریش
بنام آنکه هستی را با عشق آفرید
بنام آنکه عشق آفرید
هوالمعشوق
بنام چهر نگار هستی
بنام یکتا آفریدگار هستی
به نام خالق عشق
بنام یگانه معشوق
بنام پیوند دهنده قلبها
به نام حضرت دوست
بنام آنکه هستی را آفرید
بنام خالق هستی

 

تنظیم و گرد آوری : فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

بررسی کارت عروسی فانتزی گلدار طرح آرنیکا

کارت عروسی فانتزی همانطور که از نامش پیداست بیشتر جنبه امروزی دارد و اکثر افراد مورد مخاطب که جوانان هستند کارت عروسی خود را از این دست انتخاب می کنند کارت عروسی فانتزی برعکس سایر کارت عروسی های متداول دارای طرح و رنگ  و کلیه نقوش متفاوتی نسبت به کارت عروسی متعارف موجود است به طوری که سایر افراد جامعه مخاطب ممکن است این نوع کارت عروسی را انتخاب نکنند در این نوع کارت عروسی ها اختصاصاً از طرح های فانتزی کارتونی و دربرخی از موارد نوشته های غیر از نوشته های نستعلیق و شکسته و استفاده از فونت های مثل فونت های تبسم و کداک و… استفاده می شود در ذیل به اختصار به شرح این نوع کارت عروسی می پردازیم.

کارت عروسی فانتزی گلدار طرح آرنیکا

بررسی کارت عروسی فانتزی گلدار طرح آرنیکا

کارت عروسی فانتزی همانطور که در بالا گفته شد دارای طرح و نقش و در کل کلیت متفاوتی نسبت به سایر کارت عروسی های موجود در بازار است کارت عروسی فانتزی گلدار طرح آرنیکا برعکس سایر کارت عروسی های فانتزی دارای طرح و نقشی برگرفته از طرح های رسمی و اسلیمی هم هست .

در ابتدای مشاهده این کارت عروسی به پاکت این نوع کارت عروسی بر می خوریم پاکت این نوع کارت عروسی دارای طرح های برجسته به صورت طرح های دایکاتی است که با ایجاد یک طرح طلاکوب روی

۳آن یک نوع زیبایی و برجستگی خاصی را به این کارت داده است که می تواند هم جنبه فانتزی داشته باشد و هم جنبه رسمی و نقوش بکار رفته در این کارت از طرح گل های زیبای محمدی استفاده شده است به این صورت که خود طرح گل محمدی هم جنبه ی زیبایی دارد و هم جنبه معنوی دارد به این صورت که عطر گل محمدی هم جنبه آرامش بخشی دارد و هم جنبه زیبایی شناسی دارد کارت داخل این کارت عروسی به این صورت که به شکل یک کاغذ فابریانو است که دارای کیفیت بسیار خوبی نسبت به قیمت آن می باشدکه امکان چاپ متن رنگی و یا طرح های طلاکوب روی آن می باشد .

 

تنظیم و گردآوری فروشگاه کارت عروسی نگارخانه

بررسی کارت عروسی طلایی طرح گره چینی

بررسی کارت عروسی طلایی طرح گره چینی

کارت عروسی با قدمت چندین ساله خود امروزه به یکی از اجزای جدایی ناپذیر هر مراسم عروسی بدل شده است .

گرچه در گذشته تنها به عنوان تشریفات یک مراسم می توان روی آن حساب باز کرد و بود و نبود آن زیاد توفیری در اصل قضیه که همانا شرکت در مراسم عروسی بود نداشت ولی امروز کارت عروسی به سنبلی برای ادای احترام به تمامی مدعوین مراسم تبدیل شده است به صورتی که شما اگر خواسته باشید یکی از اقوام درجه یک خود را برای مراسم دعوت بگیرید

هر چقدر هم با او صمیمی باشید و خواسته باشید به صورت زبانی از او دعوت بگیرید باز هم اثری که ادای کارت عروسی به وی دارد را ندارد چون دادن کارت عروسی خود به عنوان عرض احترام به خانواده و شخص مدعو به حساب می آید .

بررسی کارت عروسی طلایی طرح گره چینی

با این این مقدمه باید عرض کرد که روج مدل های گوناگون کارت عروسی به شکل ها و حجم های مختلف امروزه توانسته ذائقه مشتری ایرانی را هر چند کم و یا زیاد برآورده سازد یکی از این مدل ها می توان به کارت عروسی طلایی طرح گره چینی اشاره کرد این کارت عروسی به صورت قاب دار بوده و از جنس کاغذ فابریانو با کیفیت چاپ فوق العاده ساخته شده است

شیوه ساخت این کارت عروسی به این صورت است که خود کاغذ چاپ خود رنگ بوده و احتیاجی به چاپ رنگ روی آن ندارد و این امر باعث افزایش کیفیت دو چندان آن شده است و قرار دادن قاب برجسته در روی کارت درونی پاکت زیبایی دو چندانی به آن بخشیده است از آنجایی که طرح ظاهری این کارت سنبلی از طرح های گره چینی در معماری قدیم ایرانی است

جلوه ای خاص و زیبا با آن بخشیده و ضمن اشاره به اصالت نوعی فضای هارمونیک را در ذهن مخاطب جلوه گر می سازد لازم به ذکر است استفاده از این نوع کارت عروسی می تواند به عنوان کارت دعوت مجالس رسمی نیز مورد استفاده قرار گیرد چون که دارای تمام ویژگی های یک کارت عروسی رسمی و با اصالت است .

قرار دادن بند طلایی به صورت روبان در روی کارت هم می تواند جلوه دو چندانی به زیبایی این کارت ببخشد و ظاهری شبیه به واقعی و کارت های سه بعدی را در ذهن مخاطب تداعی می بخشید.