نوشته‌ها

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش پایانی)

در آخر اینگونه میتوان نتیجه گرفت که لزوم به کار گیری سرتیتر مناسب و هماهنگ با متن نه تنها بر زیبایی متن می افزاید بلکه در کلیت متن هم یک هماهنگی و یکدستی و زیبایی ادبیاتی ایجاد می کند که مخاطب را نسبت به حضور در مراسم و مورد توجه قرار دادن آن ترغیب می کند :

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش پایانی)

به نام حضرت عشق
به نام آنکه هستی جان از او یافت
به نام مهر افزون
به نام خالق گل و عشق
به نام تو آغاز می کنیم
یارب  مددی
با نام وخاطره انگیزه دلها
به نام محبت آفرین
به نام عشق آفرین دلها
به نام خالق آدم و حوا
به نام هستی بخش جهان آرا
به نام آفریدگار هنر عشق
به نام هستی آفرین جهان بخش
به نام ایزد مننان

تنظیم و گرد آوری : فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش دوم)

در اهمیت سرتیتر متن کارت عروسی می توان به این نکته اذعان کرد که تناسب ادبیاتی موجود در متن از جمله نحوه ترکیب بندی شعر و جملات اختیاری توسط مخاطب در صورت تضاد با وزن و همخوانی با سرتیتر دچار مشکل شده و مخاطب را در خوانایی دچار مشکل می کند در ذیل بخش دوم را به حضورتان تقدیم می داریم :

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش دوم)

بنام پروردگار عشق
بنام پروردگار همای سعادت
بیاری یزدان مهر آفرین
بنام آفریدگار مهربان
بیاری ایزدیکتا
در پرتو مهر یزدان پاک
بنام پیوند دهنده قلبها
بنام خداوند مهر آفرین
به لطف پروردگار
با تائیدان خداوند متعال
در پرتو مهر یزدان
با یاد خالق عشق به نام آنکه یادش به دل آرام می بخشد
با یاد پروردگار
بنام مهر آفرین مهر گستر
به نام ساقی عشق
بخواست خداوند بزرگ
بنام خالقمون
به نام نامی عشق
یا حق
بنام کعبه عشق

تنظیم و گردآوری : فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه