نوشته‌ها

مراحل صحافی کتاب در منزل ( بخش اول)

مراحل صحافی کتاب در منزل

نوار نوار چسب بر روی لبه محدود. این نوار قوی است و خوب است. آن را در یک رول می آید و می توان آن را در نوار نوار mloth بیش از لبه محدود یافت می شود. این نوار هنرهای معاصر یا لوازم التحریر است. یک نام تجاری مشترک نوار Mystik است. آن را در عرض های مختلف و در بسیاری از رنگ های زیبا و روشن است. عرض ۲ اینچ برای اهداف ما بهترین است. راه دیگری برای مخفی کردن اسکچ ها با افزودن یک پوشش جداگانه است که در فصل در مورد پوشش توضیح داده شده است.
دو نوع معایب برای این نوع اتصال وجود دارد. یکی این است که کتاب پایان یافته هرگز به طور کامل باز نخواهد شد. اساسی در طول لبه لبه بسته می شوند. شما نمی توانید کتاب را روی یک میز قرار دهید و آن را باقی بگذارید، مگر اینکه دست خود را نگه دارید. دشواری دیگر این است که محدودیتی برای چند ورق کاغذ استپلر وجود دارد. سنگین تر کاغذ، ورق های کمتر شما می توانید استفاده کنید.
اگر کتاب شما بسیار کوچک است (حدود ۳ اینچ) شما می توانید آن را از بخش های چهار صفحه ای ایجاد کنید و بخش ها را با هم ترکیب کنید. این دو مشکل را برطرف می کند، اما یک کتاب ۳ اینچی گسترده ای برای استفاده های محدود استفاده می کند. (این اندازه برای یادداشت های جیبی، تصاویر کوچک، اشعار کوتاه، و غیره است) استپلرس های خاص وجود دارد که بازوی بسیار طولانی دارند. این ها به شما اجازه می دهد که از طریق یک کتاب استاندارد اندازه استاندارد استفاده کنید. اما چنین صیقل دهنده ها دشوار است برای پیدا کردن و نه ارزش خرید، مگر اینکه شما قصد دارید به کسب و کار کتابفروشی بروید.
دوختن
این روش ناتری و دائمی برای اتصال کتاب است. این برای یک صد صفحه یا برای هشت صفحه مناسب است. کتابی که به این ترتیب محدود شده است، “مرکزی” است. نقاشی در صفحه بعد نشان می دهد چگونه انجام می شود.
اگر فقط چند صفحهای را دوختید، می توانید از دکمه ساده و سنگین دکمه استفاده کنید. اما اگر شما ملزم هستید.

Binding book in Hom

آموزش صحافی کتاب در منزل

آموزش صحافی کتاب در منزل

اتصال: چسباندن و دوختن ( صحافی )
اصطلاح “اتصال” گاهی اوقات برای توصیف آن استفاده می شود
پوشش یک کتاب به عنوان مثال، شما ممکن است به یک کتاب به عنوان داشتن اتصال از چرم و یا در لباس کت و شلوار مرطوب. اما اتصال همچنین به معنای پیوستن بسیاری از صفحات به یکدیگر است.
یک کتاب تولید کن به عنوان مثال، اگر صفحات را با هم ترکیب کنید همانطور که در زیر توضیح داده اید، کتاب مورد نظر شما را می گیرند.
چندین روش برای اتصال کتاب وجود دارد. این دو موارد رایج در اینجا توضیح داده شده است. چسباندن صفحات دقیقا همان اندازه هستند. شمع کردن آنها سپس پایه پایین در امتداد یک لبه این همه آن است که وجود دارد. شاخه ها ممکن است نگاه نکنند بسیار شسته و رفته و این لبه کتاب شما ممکن است تا حدودی ناتمام نگاه. اما با فشار دادن یک قطعه از این می توان به راحتی ثابت کرد.