نوشته‌ها

شعر فانتزی برای کارت عروسی

شعرهای زیبا و فانتزی برای متن کارت عروسی ارائه شده توسط فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه :

بار سفر بسته ایم به قصد دریای همدلی در پگاه آغازین این سفر همراهما باشید

می خواهمی مهربانی را بیاموزیم    موسم نیــلوفران مـــــا شـــما را می خـــواند

زندگی رسم خوشنایندی است ما گره خواهیم زد   دلها را با عشق  زندگی را با مهر   ما به یک آینه یک بستگی پاک قناعت داریم مقدمتان را گرامی میداریم

به سنت عشق گردهم می آئیم انجا که دوست داشتن تنها کلام زندگی است

خانه ای ساخته ایم با گل یاس سپید در فراسوی بهار ، ما ترا می خواهیم تا به لطف قدمت این دل کوچک ما گلی به دامن بشود

 

تنظیم و گرد آوری فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

شعر جدید برای کارت عروسی

شعر داخل کارت عروسی اگر چه در ظاهر نکته ای قابل اغماز است ولی در باطن دارای اهمیت فراوانی چه از نظر محتوایی و چه از نظر معنایی دارد بدین صورت که می تواند به تنهای مفهوم کلی کارت عروسی را برای مخاطب بیان نموده و در به ثمر رسیدن مفهوم کلیت کارت عروسی نقش بسزایی دارد.در ذیل چند نمونه ای از اشعار مورد استفاده در کارت دعوت عروسی را برایتان قرار داده ایم که به صورت چند بخش ارائه می شود :

شعر جدید برای کارت عروسی

بهای عشق چیست ، بجز عشق بهم رسیدن یعنی آغاز با هم ماندن یعنی زندگی زندگی با عشق یعنی کامیابی

در انتظاریم با گل وجود خود محفل آرای سرورو ما باشید

ساقی به نور باده برافروز جام ما مطرب بگو که کار جهان شد بکام ما
هر گر نمیزد آنکه که دلش زنده شده به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما

چه زیباست ترنم آوزا سوته دلان غمگسال چه زیباست نوای نی دلدادگان  خوش آمدتان گوئیم به میعادگاه دوباره وجودمان

به میعادگاه دوباره طپش قلبمان ، آنجا که دوست داشتن تنها کلام زندگیست

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش پایانی)

در آخر اینگونه میتوان نتیجه گرفت که لزوم به کار گیری سرتیتر مناسب و هماهنگ با متن نه تنها بر زیبایی متن می افزاید بلکه در کلیت متن هم یک هماهنگی و یکدستی و زیبایی ادبیاتی ایجاد می کند که مخاطب را نسبت به حضور در مراسم و مورد توجه قرار دادن آن ترغیب می کند :

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش پایانی)

به نام حضرت عشق
به نام آنکه هستی جان از او یافت
به نام مهر افزون
به نام خالق گل و عشق
به نام تو آغاز می کنیم
یارب  مددی
با نام وخاطره انگیزه دلها
به نام محبت آفرین
به نام عشق آفرین دلها
به نام خالق آدم و حوا
به نام هستی بخش جهان آرا
به نام آفریدگار هنر عشق
به نام هستی آفرین جهان بخش
به نام ایزد مننان

تنظیم و گرد آوری : فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

متن سرتیتر کارت عروسی ( بخش سوم )

همانطور که در مطالب قبلی هم اشاره شد اهمیت سرتیتر متن کارت عروسی کمتر از شعر و محتوای درونی کارت عروسی نیست زیرا وجود همخوانی متن سرتیتر با شعر یکی از اهم های جدایی ناپذیز از آن است :

متن سرتیتر کارت عروسی ( بخش سوم )

بنام دلدار دلارام
هوالمعشوق
بنام صاحب دل
بنام هستی بخش زیبائیها
به نام او که مبدا کلام است
بنام عشق
یا علی مددی
هوالمحبوب
به نام امیر عشق
به نام خالق من و تو
به نام الهه عشق
با یاد عشق
با یاد او
به نامش ودر پناهش
بنام خالق مهربان
و ما آغاز می کنیم به نام او
به نام یگانه ایزد هستی
یا علی گفتیم و عشق آغاز شد
بانام و یاد خدا

 

تنظیم و گرد آوری: فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش دوم)

در اهمیت سرتیتر متن کارت عروسی می توان به این نکته اذعان کرد که تناسب ادبیاتی موجود در متن از جمله نحوه ترکیب بندی شعر و جملات اختیاری توسط مخاطب در صورت تضاد با وزن و همخوانی با سرتیتر دچار مشکل شده و مخاطب را در خوانایی دچار مشکل می کند در ذیل بخش دوم سرتیتر متن کارت عروسی را به حضورتان تقدیم می داریم :

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش دوم)

بنام پروردگار عشق
بنام پروردگار همای سعادت
بیاری یزدان مهر آفرین
بنام آفریدگار مهربان
بیاری ایزدیکتا
در پرتو مهر یزدان پاک
بنام پیوند دهنده قلبها
بنام خداوند مهر آفرین
به لطف پروردگار
با تائیدان خداوند متعال
در پرتو مهر یزدان
با یاد خالق عشق به نام آنکه یادش به دل آرام می بخشد
با یاد پروردگار
بنام مهر آفرین مهر گستر
به نام ساقی عشق
بخواست خداوند بزرگ
بنام خالقمون
به نام نامی عشق
یا حق
بنام کعبه عشق

تنظیم و گردآوری : فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

متن دعوت پشت کارت عروسی

کارت عروسی از دیر با ز تا کنون از جنبه طراحی و اصالت در آن شاهد افت و خیزهایی فراوانی بوده است که می توان آن را به دو بخش تقسیم کرد : بخش اول شامل بخش طراحی کارت دعوت عروسی و بخش دوم شامل قسمت چاپ کارت دعوت عروسی می باشد که در قسمت اول طراحی کارت عروسی در گذشته نیز قسمتی در پشت کارت دعوت به صورت یک کادر سفید قرار داشت که مخصوص نگارش متن دعوت پشت کارت عروسی بود و آن به این شکل بود که در این قسمت نام مدعوین مراسم عروسی و یا هر مراسم دعوت دیگری نوشته می شد و مدعوین بر اساس آن دسته بندی شده و برای آنها کارت دعوت فرستاده می شد .

کارت عروس سفید طرح تابان

متن دعوت پشت کارت عروسی

از این رو وجود این قسمت در کارت عروسی چه در طراحی های قدیم و چه در طراحی های جدید و امروزی بسیار حائز اهمیت است و در صورتی که وجود نداشته باشد عملاً محتوای کارت عروسی بی معنا خواهد بود و کارت دعوتی که در آن قسمتی برای نگارش متن دعوت پشت کارت عروسی وجود نداشته باشد عملاً کارایی ندارد اما در کارت عروسی های جدید این قسمت شکل امروزی و تری به خود گرفته است به شکلی که در پشت تمام کارت دعوت ها یک کادر طراحی شده بر گرفته از طراحی داخلی کارت عروسی است که برای نگارش متن دعوت پشت کارت عروسی می باشد و در برخی دیگر از کارت ها از کارتی به شکل کارت ویزیت بسیار کوچک توسط یک بند به کارت آویزان شده که در آن به اختصار می توان نام مدعوین را نوشته بهرحال قسمتی در کارت دعوت به منظور نگارش نام مدعوین مراسم چه در گذشته و چه در حال امری اجتناب نام پذیر و حال آنکه کم وکیف آن بسته به زمان خود دچار تغییراتی در شکل و فرم شده است ولی در کل موجودیت خود را به لحاظ اهمیت آن حفظ کرده و جزئی جدایی ناپذیر از کارت عروسی است .

از نمونه های متن های آماده برای درج در پشت کارت عروسی می توان به مثال های زیر اشاره کرد :
جناب آقای ……… و خانواده محترم
خانواده محترم ……………….
آقای ………………….به همراه دوشیزه
حضور محترم خانواده…………………

 

تنظیم و گرد آوری : فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

سرتیتر متن کارت عروسی ( بخش اول)

سرتیتر کارت عروسی در متن کارت عروسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است آنچنانی که اگر به درستی انتخاب نشود باعث از بین رفتن هم خوانی شعر و متن با هم می شود پست لازم است در انتخاب آن کمال دقت به عمل آید در ذیل تعدادی نمونه های سرتیتر متن کارت عروسی را که در چند بخش آورده شده است که بخش اول آن را به حضورتان تقدیم می نمائیم :

سرتیتر کارت عروسی

به نام یگانه ایزد هستی
یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد
به نام و یاد خدا
به نام حضرت عشق
بنامه آنکه میثاق را آفرید
بنام نخلبند باغ هستی
بنام هستی هستا
بنام خالق محبت ها
به نام خالق عشق و محبت
در ظل توجهان حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه
بنام یگانه مهربان
بیادش و بیاریش
بنام آنکه هستی را با عشق آفرید
بنام آنکه عشق آفرید
هوالمعشوق
بنام چهر نگار هستی
بنام یکتا آفریدگار هستی
به نام خالق عشق
بنام یگانه معشوق
بنام پیوند دهنده قلبها
به نام حضرت دوست
بنام آنکه هستی را آفرید
بنام خالق هستی

 

تنظیم و گرد آوری : فروشگاه کارت عروسی و صنایع دستی نگارخانه

بررسی کارت عروسی فانتزی گلدار طرح آرنیکا

کارت عروسی فانتزی همانطور که از نامش پیداست بیشتر جنبه امروزی دارد و اکثر افراد مورد مخاطب که جوانان هستند کارت عروسی خود را از این دست انتخاب می کنند کارت عروسی فانتزی برعکس سایر کارت عروسی های متداول دارای طرح و رنگ  و کلیه نقوش متفاوتی نسبت به کارت عروسی متعارف موجود است به طوری که سایر افراد جامعه مخاطب ممکن است این نوع کارت عروسی را انتخاب نکنند در این نوع کارت عروسی ها اختصاصاً از طرح های فانتزی کارتونی و دربرخی از موارد نوشته های غیر از نوشته های نستعلیق و شکسته و استفاده از فونت های مثل فونت های تبسم و کداک و… استفاده می شود در ذیل به اختصار به شرح این نوع کارت عروسی می پردازیم.

کارت عروسی فانتزی گلدار طرح آرنیکا

بررسی کارت عروسی فانتزی گلدار طرح آرنیکا

کارت عروسی فانتزی همانطور که در بالا گفته شد دارای طرح و نقش و در کل کلیت متفاوتی نسبت به سایر کارت عروسی های موجود در بازار است کارت عروسی فانتزی گلدار طرح آرنیکا برعکس سایر کارت عروسی های فانتزی دارای طرح و نقشی برگرفته از طرح های رسمی و اسلیمی هم هست .

در ابتدای مشاهده این کارت عروسی به پاکت این نوع کارت عروسی بر می خوریم پاکت این نوع کارت عروسی دارای طرح های برجسته به صورت طرح های دایکاتی است که با ایجاد یک طرح طلاکوب روی

۳آن یک نوع زیبایی و برجستگی خاصی را به این کارت داده است که می تواند هم جنبه فانتزی داشته باشد و هم جنبه رسمی و نقوش بکار رفته در این کارت از طرح گل های زیبای محمدی استفاده شده است به این صورت که خود طرح گل محمدی هم جنبه ی زیبایی دارد و هم جنبه معنوی دارد به این صورت که عطر گل محمدی هم جنبه آرامش بخشی دارد و هم جنبه زیبایی شناسی دارد کارت داخل این کارت عروسی به این صورت که به شکل یک کاغذ فابریانو است که دارای کیفیت بسیار خوبی نسبت به قیمت آن می باشدکه امکان چاپ متن رنگی و یا طرح های طلاکوب روی آن می باشد .

 

تنظیم و گردآوری فروشگاه کارت عروسی نگارخانه

بررسی کارت عروسی گل دار نگینی طرح ابریشم

این نوع کارت عروسی عرضه شده در فروشگاه کارت دعوت عقد و عروسی نگارخانه با توجه به شکل و محتوای زیبای خود دارای طرفدارانی در جمع مخاطبان کارت عروسی می باشد.

با این مقدمه به نقد و بررسی این نوع کارت دعوت می پردازیم در وحله اول بررسی این نوع کارت به کاغذ آن توجه می کنیم به این صورت که جنس کاغذ این نوع کارت عروسی از نوع کاغذ مقوایی ۱۲۰ گرم است با رنگ زمینه سفید و کرم در بازار قابل عرضه است و این نوع کاغذ از وسط تا خورده و با برش بسیار دقیق و یک دست به صورت دفترچه ای بیرون آمده است.

بررسی کارت عروسی گل دار نگینی طرح ابریشم

 بعد از کاغذ نوبت به رنگ آن می رسد رنگ این نوع کارت عروسی از نوع ۵ رنگ می باشد که با بهترین زینکبندی توسط بهترین دستگاه روز چاپ موجود در بازار ایران به چاپ رسیده است و بیشتر به آبرنگی معروف است و طیف رنگبندی آن کاملاً مشخص و به صورت مجزا قابل تفکیک است .

طرح بندی این نوع کارت دعوت به صورت گلدار انگلیسی است به شکلی که اگر شما در آثار نقاشی اروپایی مخصوصاً انگلیسی توجه کنید به این سبک بسیار شبیه است و یک نوع فانتزی و خاص بودن را برای این کارت به ارمغان آورده است .

این نوع کارت با توجه به سادگی و قیمت مناسب خود دارای طلاکوب است به این صورت که نام عروس و داماد و تاریخ مراسم را می توان در روی آن جایگذاری کرد بعد از همه اینها نوبت به نگین روی کارت می رسد که در کنار سادگی و زیبایی کارت جلوه بسیار زیبایی از برجستگی و واقعی بودن را به کارت می دهد.

کارت عروسی گل دار نگینی طرح ابریشم

مجموعاً در پایان به این نتیجه می رسیم که کارت عروسی گل دار نگینی طرح ابریشم با توجه به ظاهر ساده و قالب فانتزی خود با عرضه به صورت قیمت مناسب می تواند ذائقه مخاطب را به جهت برآورده سازی نیاز او از این نوع کارت برآورده سازد .

ولی نمی توان به عنوان یک کارت عروسی تمام و کمال همه ملاک های قابل عرضه برای یک کارت عروسی استاندارد را در نظر گرفت .

فروشگاه کارت دعوت عقد و عروسی نگارخانه ضمن تشکر از انتخاب نگارخانه آرزوی خوشبختی برای شما زوج عزیز و زندگی سرشار از مهر و محبت را برای شما آرزومند است .

 

با تشکر گروه هنری نگارخانه

بررسی کارت عروسی گلدار بند کنفی

کارت عروسی گلدار بند کنفی از صدها نمونه کارت عروسی است که فروشگاه کارت عروسی نگارخانه به شما مخاطبان عزیز ارائه می دهد اختصاصاً این نوع کارت عروسی علی رقم ریبایی چاپی خود به لحاظ طرح بنی استفاده شده در این کارت عروسی با اضافه کردن یک بند کنفی پاپیونی و همچنین گل خشک جلوه ی طبیعی بودن فراوانی به این نوع کارت عروسی داده است این کارت عروسی ضمن داشتن سادگی و قیمتی بسیار مناسب به نسبت طرح و نقش خود دارای زیبایی فراونی به لحاظ مواد بکار رفته در آن می باشد .

در ابتدا که کارت عروسی را نگاه می کنیم نگاهمان به گل رز کوچک کار رفته در روی بند پاپیونی کنفی روی کارت می رود که برای ما یادآور عشق و محبت و ابراز علاقه می باشد و به نوعی به مدعو نوعی حالت محبت و دوست داشتن را القا می کند و در وحله دوم بند کنفی را می بینیم که در عین سادگی یک نوع جلوه فانتزی بودن را به کارت می دهد و به این وسیله تمام سلایق چه کسانی که به دنبال کارت عروسی ساده و ارزان هستند و همچنین کسانی که به دنبال کارت عروسی فانتزی و قیمت مناسب هستند را تامین می کند بعد از آن نوبت به خود کارت عروسی می رسد که با نمای طلاکوبی نقوش اسلیمی روی آن و نیز استفاده از طرح گل های نیلوفر یک نوع حس طراوت و اصالت را به مشتری منتقل می کند . کارت عروسی گلدار بند کنفی نیاز به پاکت ندارد و خود کارت طوری طراحی شده است که به صورت تاشو به شکل پاکت در آمد و مخاطب با باز کردن بند کنفی کارت و باز کردن آن محتوای آن را مشاهده می کند. در نهایت می توان در مورد این کارت به این نتیجه رسید که این مدل کارت عروسی ضمن داشتن زیبایی و جلوه فانتزی در حد خود می تواند تمام ویژگی ها یک کارت عروسی را برای مشتری فراهم آورد .

در پایان فروشگاه کارت عروسی نگارخانه آغار زندگی مشترک را به شما تبریک می گوید و روز های سراسر شادی و مسرت را برای شما زوج عزیز آرزومند است و خوشحال است که پیام آور شروع زندگی شما دو نوگل نوشکفته است . فروشگاه کارت عروسی نگارخانه با ارائه انواع کارت عروسی در مدل های و طرح های گوناگون و نیز با امکان طراحی رایگان کارت عروسی در یک جا و همچنین با دارا بودن مجوز نماد اعتماد و نیز نماد رسانه اداره ارشاد و با اتصال به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملت فضای خرید متنوع و امن را برای شما مخاطب عزیز فراهم نموده است .