نوشته‌ها

لوح تقدیر نظامی به جای لوح تقدیر بی محتوا و تکراری

لوح تقدیر نظامی طرح کتابی

 

 

تقدیر و  تشکر همواره نشان از این است که  به افراد یادآور شویم که تمام تلاش ها و زحمات  آنها صرفاً جنبه وظیفه  و اجبار ندارد و مدیر و مسئولی که این افراد در مجموعه او و تحت لوای او مشغول به کار و نیل به یک هدف خاص هستند  به آنها فقط به عنوان یک کارگر یا کارمند با جنبه اخلاقی پوچ نگاه نمیکند  بلکه تمام سعی و تلاش تک تک آنها از چشم ریز بین آن مسئول دور نمی ماند و در فرصتی مناسب از همه این تلاش ها قدردانی به عمل می آورد . با این مقدمه  با این نکته باید اشاره کرد که جنبه تقدیر و تشکر در همه ارگان ها و سازمان ها ی خصوصی و دولتی جنبه عادی دارد حالآنکه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد وبا دادن هدایای همراه است حال آنکه صرف دادن یک لوح با متن تقدیر به آن اکتفا می کنند.

لوح تقدیر نظامی به جای لوح تقدیر بی محتوا و تکراری

از این رو درمراکزنظامی مثل ارتش ، سپاه ، نیروی انتظامی ، بسیج  نیز این امر مستثنی نیستند لذا این سازمان یک فرق عمده با سایر ارگان دولتی و خصوصی دارند و آن هم این است که هدف مشترک همه آنها نیل به امنیت و حراست از کیان میهن عزیزمان ایران است پس شایسته است که اگر قرار است تقدیر و تشکر از آن به عمل آید به سرغ لوح های تقدیر تکراری و بی محتوای بازاری نباید رفت لوح تقدیر نظامی جزء برترین تولیدات و ابداعات گروه هنری نگارخانه است که ضمن داشتن بار محتوایی و مفهومی با جلد پارچه ای نظامی طرح  شطرنچی ، لوح تقدیر نظامی طرح چریکی و لوح تقدیر نظامی طرح چپیه توانسته بر ذائقه این گروه از مخاطبین نیز فائق آید و محصولی درخور و شایسته برای این دست از مشتریان خود هم فراهم آورد .

 

تهیه و تنظیم : گروه هنری نگارخانه