آموزش صحافی و طلاکوب و وسایل مربوطه

آموزش ساخت جلد چرمی جهت دفتر یادداشت

آموزش ساخت جلد چرمی دفتر یادداشت در این آموزش مربی دفترچه یادداشت واقعی را به عنوان یک الگو استفاده می کند و تمام اندازه گذاری ها را از روی آن انجام میدهد در این فیلم شخصی که جلد چرمی را برای دفتر یادداشت می سازد خود سازنده پیانو است و از آن برای یادداشت های روزانه برای اندازه گذاری و سایر گزارشات روزانه مورد استفاده قرار می دهد. لطفاً برای مشاهده سایر نمونه های دفتر پارچه ای خط دار و همچنین دفتر یادداشت خط دار و امکان خرید آنلاین به بخش دفاتر پارچه ای  مراجعه فرمائید .

 

تهیه و تنظیم : گروه هنری نگارخانه