ویدئوی آموزش صحافی با دستگاه طلاکوب دیجیتال ماتریسی

آموزش صحافی با دستگاه طلاکوب دیجیتال سما مدل sg135r دستگاه فوق مجهز به رول جمع کن می باشد